ماسه ریخته گری چیروك - شركت
درباره شرکت

id : 2926
نام : ماسه ریخته گری چیروك - شركت
پروانه بهره برداری : 26652
تلفن کارخانه : 9131185192
تلفن دفتر مرکزی : 6214856-8
آدرس کارخانه : 851 م شرق ورودی منطقه صنعتی كوهپایه درامتدادخ911متری جنوب خ
آدرس دفتر مرکزی : چهارباغ بالا م كوثر ط 3 واحد 513

ماسه چسب دار

ماسه ریخته گری چیروك - شركت

50 : تن