گسترش ماشین نیكان
درباره شرکت

id : 2885
نام : گسترش ماشین نیكان
پروانه بهره برداری : 7736
تلفن کارخانه : 3135724141
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان 1 فرعی 14 پلاك 191
آدرس دفتر مرکزی : میدان ونك خیابان ونك پلاك32 واحد 13

كمباین برنج

گسترش ماشین نیكان

2400 : تن