آوه نگاربا مسئولیت محدود
درباره شرکت

id : 59577
نام : آوه نگاربا مسئولیت محدود
پروانه بهره برداری : 9952
تلفن کارخانه : 1324422776
تلفن دفتر مرکزی : 121-88731634
آدرس کارخانه : انزلی منطقه ازاد تجاری صنعتی فاز صنعت
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ بهشتی خ پاكستان خ حافظی ط 2 پ 37

اجزاءوقطعات ماشینهای حسابداری وصندوق

آوه نگاربا مسئولیت محدود

_ : عدد

تلویزیون رنگی

آوه نگاربا مسئولیت محدود

_ : عدد

ویدئوسی دی vcd

آوه نگاربا مسئولیت محدود

_ : عدد