غلتك سازان سپاهان
درباره شرکت

id : 2579
نام : غلتك سازان سپاهان
پروانه بهره برداری : 11845
تلفن کارخانه : 3146412659
تلفن دفتر مرکزی : 3126472641
آدرس کارخانه : فاز 2 خیابان 7 پلاك 17الی 22
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی فاز دوم خ اول

شمش فولاد ساده كربنی و كم آلیاژی

غلتك سازان سپاهان

2400 : تن

ریخته گری فولاد

غلتك سازان سپاهان

900 : تن

ریخته گری چدن

غلتك سازان سپاهان

10000 : تن

بوته های بزرگ ذوب پاتیل(به جز بوته سرامیكی نسوز)

غلتك سازان سپاهان

25000 : هزار لیتر