تولید ادوات كشاورزی سندان
درباره شرکت

id : 59243
نام : تولید ادوات كشاورزی سندان
پروانه بهره برداری : 37234
تلفن کارخانه : 1733287181
تلفن دفتر مرکزی : 1722231981
آدرس کارخانه : نبش خ سرو 5
آدرس دفتر مرکزی : خیابانامام خمینی شمالی بعد از پل آخوندآباد جنب ایستگاه جیحون -شركت سندان

عمیق كار كشاورزی

تولید ادوات كشاورزی سندان

_ : عدد

سم پاش موتوری

تولید ادوات كشاورزی سندان

_ : عدد

دیسك كشاورزی

تولید ادوات كشاورزی سندان

_ : عدد