غلامی چیریانی - رسول
درباره شرکت

id : 2575
نام : غلامی چیریانی - رسول
پروانه بهره برداری : 15167
تلفن کارخانه : 8582281
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان اشكاوندجنب پل راه آهن 1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1