ساخت وبازیافت گلستان كاغذپرشیا
درباره شرکت

id : 59194
نام : ساخت وبازیافت گلستان كاغذپرشیا
پروانه بهره برداری : 4351
تلفن کارخانه : 17344512124
تلفن دفتر مرکزی : 1712222123
آدرس کارخانه : جنب روستای سقرتپه
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فلسطین-پاساژشیرنگی -دفترروزنامه اطلاعات

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

ساخت وبازیافت گلستان كاغذپرشیا

_ : عدد

كاغذ چاپ و تحریر از ضایعات كاغذ و مقوا

ساخت وبازیافت گلستان كاغذپرشیا

_ : عدد

كاغذ و مقوای لاینر یك رو سفید

ساخت وبازیافت گلستان كاغذپرشیا

_ : عدد