شركت سپید تن پرنیان پویش
درباره شرکت

id : 58626
نام : شركت سپید تن پرنیان پویش
پروانه بهره برداری : 28714
تلفن کارخانه : 1732226491
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : نبش خیابان صنعت 2 -پارك علم و فناوری گلستان
آدرس دفتر مرکزی : استان گلستان - شهرك صنعتی آق قلا - پارك علم و فن آوری استان گلستان - طبقه اول - واحد 218

مفاصل ارتزی

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

كمربند پزشكی

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

آتل شكستگی و اصلاح انحراف

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

جوراب واریس

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

گردن بند طبی

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

قوزك بند مچ پا

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

آرنج بند

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

زانو بند

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

مچ - شست بند

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

ساق بند طبی

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد

پد پزشكی (لا انگشتی-خارپاشنه-كشكك زانو)

شركت سپید تن پرنیان پویش

_ : عدد