صنعتی تجاری آرش رابط غرب
درباره شرکت

id : 57874
نام : صنعتی تجاری آرش رابط غرب
پروانه بهره برداری : 64829
تلفن کارخانه : 8348224251
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 3 جاده كنگاور به كرمانشاه بعد از پل حاجی امیر اول جاده روستای كریم آباد روبروی شركت تعاونی237
آدرس دفتر مرکزی : میدان آزادگان نرسیده به جهاد كشاورزی جنب قند بیستون

متعادل كننده های الكترونیكی

صنعتی تجاری آرش رابط غرب

_ : عدد

ترانسفورماتور ابزار و لوازم برقی

صنعتی تجاری آرش رابط غرب

_ : عدد

لامپ LED

صنعتی تجاری آرش رابط غرب

_ : عدد

جرقه زن الكتریكی

صنعتی تجاری آرش رابط غرب

_ : عدد