صنایع ریخته گری فولاد حجم سپاهان
درباره شرکت

id : 2388
نام : صنایع ریخته گری فولاد حجم سپاهان
پروانه بهره برداری : 37923
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : عمق611متری شرق جاده اصفهان -تهران در امتدادخیابان 21شهرك ودرضلع شمالی خیابان مذكور1
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی محمودآباد - خ بیستم -

ریخته گری فولاد

صنایع ریخته گری فولاد حجم سپاهان

20 : دستگاه

ریخته گری چدن

صنایع ریخته گری فولاد حجم سپاهان

30 : دستگاه