صفری-نوذر
درباره شرکت

id : 2366
نام : صفری-نوذر
پروانه بهره برداری : 61851
تلفن کارخانه : 3867374
تلفن دفتر مرکزی : 3871919
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی امیركبیرب 9 كارگاه ش 17
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

دستگاههای سانتریفوژ

صفری-نوذر

412 : تن

دستگاه تلخ گیر

صفری-نوذر

600 : تن

ماشین الات شستشوی میوه

صفری-نوذر

1000 : تن