قوای محركه كرمان خودرو
درباره شرکت

id : 56151
نام : قوای محركه كرمان خودرو
پروانه بهره برداری : 112/7/523295
تلفن کارخانه : 1344-3462191
تلفن دفتر مرکزی : 66126271
آدرس کارخانه : بم منطقه ویژه
آدرس دفتر مرکزی : تهران ك 16 جاده مخصوص كرج - بلوار كرمان خودرو ساختمان صدف