یدالله - رحمت الله نصری
درباره شرکت

id : 55722
نام : یدالله - رحمت الله نصری
پروانه بهره برداری : 1197317
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی 1 مجتمع كارگاهی ابیدر ش6
آدرس دفتر مرکزی : null

تجهیزات ابیاری تحت فشاربارانی

یدالله - رحمت الله نصری

_ : عدد