حسن صدقی
درباره شرکت

id : 55348
نام : حسن صدقی
پروانه بهره برداری : 11911413
تلفن کارخانه : 9181731979
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر21 ج مریوان
آدرس دفتر مرکزی : null

قطعات فلزی ابگرمكن

حسن صدقی

255 : تن