وزش آرام دیبای قم
درباره شرکت

id : 55163
نام : وزش آرام دیبای قم
پروانه بهره برداری : 33362
تلفن کارخانه : 2533343255
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان باهنر - كوچه ابریشم - قطعاتB37138
آدرس دفتر مرکزی : قم-شهرك شكوهیه فاز 2 كارگاهی پلاك b2/1

هواكش صنعتی جریان محوری

وزش آرام دیبای قم

_ : عدد

هواكش برقی خانگی

وزش آرام دیبای قم

_ : عدد

موتور برقی AC سه فاز آسنكرون

وزش آرام دیبای قم

_ : عدد

موتور برقی AC تك فاز القایی

وزش آرام دیبای قم

_ : عدد