فیض پلاستیك - شركت
درباره شرکت

id : 54538
نام : فیض پلاستیك - شركت
پروانه بهره برداری : 42418
تلفن کارخانه : 19362559444-3343394-6
تلفن دفتر مرکزی : 19127631117-3343394-6
آدرس کارخانه : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- فاز دوم، بلوار خرازی- خ شهید فكوری 4- پلاك 229 KH
آدرس دفتر مرکزی : قم- شهرك صنعتی شكوهیه- فاز دوم، بلوار خرازی- خ شهید فكوری 4- پلاك 229 KH

ابزارهای یكبارمصرف دندانپزشكی

فیض پلاستیك - شركت

_ : عدد