توسعه صنعتی رسن گستر
درباره شرکت

id : 53533
نام : توسعه صنعتی رسن گستر
پروانه بهره برداری : 28124
تلفن کارخانه : 2854136
تلفن دفتر مرکزی : 2122666311
آدرس کارخانه : قم- ك 6ج قدیم اصفهان-روبروی جنگلبانی- داخل كوچه-راست
آدرس دفتر مرکزی : تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از چهارراه پارك وی- پلاك 1492

نخ پلی پروپیلن p.p

توسعه صنعتی رسن گستر

_ : عدد

گونی پلی پروپیلن

توسعه صنعتی رسن گستر

_ : عدد