پویا كاران راد
درباره شرکت

id : 53445
نام : پویا كاران راد
پروانه بهره برداری : 72679
تلفن کارخانه : 2533343671
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان شهید مفتح ، خیابان نسترن ، پلاك 645
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی شكوهیه، خیابان مفتح، خیابان نسترن، پلاك 645

بازسازی ماشین ابزار

پویا كاران راد

_ : عدد

ماشین تراش سی ان سی

پویا كاران راد

_ : عدد

ماشین فرز سی ان سی

پویا كاران راد

_ : عدد

مجموعه آموزشی مكاترونیك

پویا كاران راد

_ : عدد

مجموعه آموزشی پنوماتیك

پویا كاران راد

_ : عدد