الماس طب كاسپین
درباره شرکت

id : 52218
نام : الماس طب كاسپین
پروانه بهره برداری : 114771
تلفن کارخانه : 2813348439
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار شهید باهنر، دانشگاه علوم پزشكی، مركز رشد، واحد 3-11
آدرس دفتر مرکزی : بلوار شهید باهنر دانشگاه علوم پزشكی قزوین مركز رشد زیست فناوری واحد 3 و 11

تجهیزات ماساژ عضلات

الماس طب كاسپین

_ : عدد

دستگاه ماساژ شكمی درمان یبوست

الماس طب كاسپین

_ : عدد

تست رله

الماس طب كاسپین

_ : عدد