حسینی آزاد- احمد
درباره شرکت

id : 1826
نام : حسینی آزاد- احمد
پروانه بهره برداری : 3216
تلفن کارخانه : 3115641357
تلفن دفتر مرکزی : 9133119159
آدرس کارخانه : زینبیه خ عاشق اصفهانی شرقی كارگاه سپاهان ج ایران خودرو1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

قاب شیشه خودرو

حسینی آزاد- احمد

40000 : تن

ماشین اره مدور

حسینی آزاد- احمد

34000 : تن

درب سردخانه

حسینی آزاد- احمد

6800 : تن