شركت صبا نام آوران پرشین
درباره شرکت

id : 51151
نام : شركت صبا نام آوران پرشین
پروانه بهره برداری : 31373
تلفن کارخانه : 2188946467
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان مادر خیابان رز2
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كریم خان زند- خیابان به آفرین- بن بست یكم- پلاك 1

دندان های مصنوعی كامل

شركت صبا نام آوران پرشین

_ : عدد