خرما داردان
درباره شرکت

id : 537
نام : خرما داردان
تلفن : 51-52733950-061
فکس : 52733952-061
آدرس : ایران، خوزستان، بهبهان، چهارراه تختی، روبروی کشت و صنعت سابق، دفتر مرکزی کارخانه بسته بندی خرما و محصولات غذایی داردان

خرمای کبکاب صادراتی داردان

خرما داردان

- : انواع

چیپس خرما

خرما داردان

- : انواع

شیره خرما

خرما داردان

- : انواع