تولیدی نوید نیرو نقش جهان
درباره شرکت

id : 1635
نام : تولیدی نوید نیرو نقش جهان
پروانه بهره برداری : 711/15139
تلفن کارخانه : 3135722443
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان اصلی -بین خیابان 4و5 پلاك 13
آدرس دفتر مرکزی : خیابان فلسطین - كوچه چهارسوق نقاشی - خیابان موحدیان پلاك 88 - ساختمان ابراهیم - طبقه سوم - واحد 11

سرپیچ لامپ و استارتر

تولیدی نوید نیرو نقش جهان

1000 : تن

چراغ های خیابانی، معابر و بزرگراه ها

تولیدی نوید نیرو نقش جهان

200 : تن

چراغ های پروژكتوری

تولیدی نوید نیرو نقش جهان

10 : دستگاه

چشم الكترونیك

تولیدی نوید نیرو نقش جهان

1000 : متر مربع

تایمر الكترونیكی

تولیدی نوید نیرو نقش جهان

474 : تن