تولیدی مقوای یاران-شركت
درباره شرکت

id : 1629
نام : تولیدی مقوای یاران-شركت
پروانه بهره برداری : 711/7267
تلفن کارخانه : 3126472563
تلفن دفتر مرکزی : 6317111-2
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سگزی فاز 1 میدان فجر روبروی مخابرات
آدرس دفتر مرکزی : خ سپهسالار روبروی بیمارستان حجتیه ك اكبرالسادات انتهای ك غفرالهی روبروی دانشگاه دانش پژوه پ 2

كاغذ كرافت

تولیدی مقوای یاران-شركت

20000 : متر مربع