تولیدی كیمیا كاغذ نقش جهان -شركت
درباره شرکت

id : 1624
نام : تولیدی كیمیا كاغذ نقش جهان -شركت
پروانه بهره برداری : 711/1121
تلفن کارخانه : 9131118559
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی سگزی 441 متری شرق فرعی 1 غربی در امتداد خ 4 غربی در ضلع شمالی خ اخیر
آدرس دفتر مرکزی : خ مشتاق اول پ 66

كاغذ فلوتینگ ازضایعات كاغذ ومقوا

تولیدی كیمیا كاغذ نقش جهان -شركت

250000 : مترمربع