نگین كوثر پارس
درباره شرکت

id : 49615
نام : نگین كوثر پارس
پروانه بهره برداری : 389518
تلفن کارخانه : 7143417172
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی فتح آباد،بلوكH،شماره تماس:19173115661
آدرس دفتر مرکزی : بلوار بعثت كوچه 42 ساختمان نسترن

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

نگین كوثر پارس

_ : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

نگین كوثر پارس

_ : عدد

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

نگین كوثر پارس

_ : عدد