تولید نخ پیوسته زاگرسواحدشماره2-شركت
درباره شرکت

id : 1565
نام : تولید نخ پیوسته زاگرسواحدشماره2-شركت
پروانه بهره برداری : 711/89872
تلفن کارخانه : 9131184415
تلفن دفتر مرکزی : 5721212
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی جی خ 1 فرعی 4 پلاك 38
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

نخ های فیلامنت

تولید نخ پیوسته زاگرسواحدشماره2-شركت

50000 : تن