مهندسی نیام صنعت صادق
درباره شرکت

id : 48684
نام : مهندسی نیام صنعت صادق
پروانه بهره برداری : 28131
تلفن کارخانه : 2225325
تلفن دفتر مرکزی : 7743233
آدرس کارخانه : شیراز- شهرك صنعتی بزرگ شیراز - خ كوشش جنوبی-خ 119-واحد 2 سمت راست -
آدرس دفتر مرکزی : شیراز خ توحید پاساژ شعله طبقه دوم

تعمیروبازسازی موتورها وتوربین ها

مهندسی نیام صنعت صادق

_ : عدد