فرآورده های گوشتی شیراز
درباره شرکت

id : 48239
نام : فرآورده های گوشتی شیراز
پروانه بهره برداری : 35714
تلفن کارخانه : 7136713196
تلفن دفتر مرکزی : 7116231544
آدرس کارخانه : كیلومتر15محورشیرازسپیدان بعد از دو كوهك هنر كده آهن واحد آخر ، تلفن : 17136713196
آدرس دفتر مرکزی : خیابان مطهری(زرگری)جنب نیما اسپرت(شعبه 1) بلوار میرزای شیراز بعد از زیرگذز صنایع سمت راست(شعبه2)