مانژن
درباره شرکت

id : 517
نام : مانژن
تلفن : 22704509 21 +98
فکس : 22704509 21 98+
آدرس : استان گیلان – شهر تالش – شهرک صنعتی تالش

سبزیجات خشک

مانژن

- : انواع

میوه های خشک

مانژن

- : انواع

پودر سیر

مانژن

- : نیمه آماده

رب وعصاره مانژن

مانژن

- : انواع