تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس
درباره شرکت

id : 47326
نام : تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس
پروانه بهره برداری : 71348
تلفن کارخانه : 7117742416
تلفن دفتر مرکزی : 7117742416
آدرس کارخانه : خ پژوهش شمالی خ 314تلفن 37742416-171
آدرس دفتر مرکزی : شیرازشهرك صنعتی بزرگ شیرازمیدان بژوهش 314

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

گوشت مرغ تازه بسته بندی شده

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

سوسیس و كالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت قرمز، بدون مواد دیگر

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

برگرها، كباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

غذاهای آماده و نیمه آماده غیر كنسروی ( خوراك، خورشت و سایر غذا و پیش غذا)

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

سوسیس سویا

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد

كالباس سویا

تولیدی فرآورده های پروتئینی نیكان گوشت فارس

_ : عدد