پارسان دی
درباره شرکت

id : 506
نام : پارسان دی
تلفن : :22266730 / 22266730
فکس : 26413118
آدرس : ایران تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی، پلاک 58، طبقه سوم

خرما

پارسان دی

- : انواع رطب - خشک -نیمه خشک