باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد
درباره شرکت

id : 1334
نام : باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد
پروانه بهره برداری : 711/14919
تلفن کارخانه : 7383731
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : خ كهندژ نرسیده به نهر سودان تراشكاری اصفهان فولاد1
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

الماس صنعتی كارشده

باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد

100 : دستگاه

قرقره بلبرینگ

باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد

200 : عدد

گیت سوپاپ

باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد

1700 : دستگاه

ماشین تراش

باباشاهی كوهانستانی -غلامحسین ومحسن و محمد

100000 : عدد