كاغذ ستاره فارس
درباره شرکت

id : 46522
نام : كاغذ ستاره فارس
پروانه بهره برداری : 1148
تلفن کارخانه : 7144455811
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5 جاده صفاشهر- اصفهان، شماس: 19131117776
آدرس دفتر مرکزی : بلوار ستاره كاغذ ستاره فارس

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

كاغذ ستاره فارس

_ : عدد