حسن حبیبی ابرقوئی
درباره شرکت

id : 46181
نام : حسن حبیبی ابرقوئی
پروانه بهره برداری : 23241
تلفن کارخانه : 9171529375
تلفن دفتر مرکزی : 9171529126
آدرس کارخانه : اقلید شهرك صنعتی تیمارجان
آدرس دفتر مرکزی : اقلید بلوار مطهری خ معلم كوچه فرهنگ

نهركن

حسن حبیبی ابرقوئی

_ : عدد

مرزبند

حسن حبیبی ابرقوئی

_ : عدد

ماشین الات كاشت كشاورزی

حسن حبیبی ابرقوئی

_ : عدد