اندیشه كاران محكم فلز آپادانا
درباره شرکت

id : 1217
نام : اندیشه كاران محكم فلز آپادانا
پروانه بهره برداری : 711/71152
تلفن کارخانه : 3146412414
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 911متری غرب ورودی شهرك در امتداد خیابان اصلی در عمق 431متری جنوب خیابان مذكوردر امتداد خیابان سوم غربی پلاك یك
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی سگزی

قطعات پلاستیكی لوازم خانگی

اندیشه كاران محكم فلز آپادانا

20 : تن

اجزاء و قطعات باتری ها

اندیشه كاران محكم فلز آپادانا

80 : تن