حاجی دهمرده
درباره شرکت

id : 45519
نام : حاجی دهمرده
پروانه بهره برداری : 21983
تلفن کارخانه : 9151416224
تلفن دفتر مرکزی : 1541-2413952
آدرس کارخانه : زاهدان1شهرك صنعتی كارگاهی
آدرس دفتر مرکزی : زاهدان1كمربندی خرمشهر-نبش خرمشهر15پلاك1/91

گونی وچتائی كنفی

حاجی دهمرده

200000 : متر مربع