فرابرد هوشمند میهن
درباره شرکت

id : 44784
نام : فرابرد هوشمند میهن
پروانه بهره برداری : 22838
تلفن کارخانه : 2334557295
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : گرمسار شهرك صنعتی گرمسار خ صنعت 2 پلاك 3 سمت چپ
آدرس دفتر مرکزی : خ توحید، جنب بانك گردشگری، پلاك 37، ط 4، واحد 8

كلید مینیاتوری بیشتر از 25 آمپر

فرابرد هوشمند میهن

1500 : تن

كلید مینیاتوری كمتر از 25 آمپر

فرابرد هوشمند میهن

500 : تن

كارت شبكه

فرابرد هوشمند میهن

200 : تن

كارت كنترلی

فرابرد هوشمند میهن

300 : تن

ترانسمیتر دما

فرابرد هوشمند میهن

1080 : تن

كنترل كننده منطقی قابل برنامه ریزی (PLC)

فرابرد هوشمند میهن

3360 : تن

ترانسمیتر سطح ضد انفجار

فرابرد هوشمند میهن

17000 : تن

ترانسمیتر فلو ضد انفجار

فرابرد هوشمند میهن

21000 : تن

ترانسمیتر فشار ضد انفجار

فرابرد هوشمند میهن

250 : تن