ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت
درباره شرکت

id : 1199
نام : ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت
پروانه بهره برداری : 711/18146
تلفن کارخانه : 5723391-3
تلفن دفتر مرکزی : 2222913
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی جی خ اول نبش فرعی 4
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

بخاری برقی

ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت

200 : تن

ماشین لباسشوئی

ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت

887 : تن

پنكه

ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت

700 : تن

قطعات پلاستیكی تزریقی

ارشیا الكتریك نقش جهان- شركت

540 : تن