پرپود پاكان
درباره شرکت

id : 44445
نام : پرپود پاكان
پروانه بهره برداری : 98286
تلفن کارخانه : 2324883668
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار صنعت خیابان صنعت 7
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی ایوانكی - بلوار صنعت-خیابان صنعت7

پارچه كتان

پرپود پاكان

760 : تن

پارچه باند و گاز و تنظیف

پرپود پاكان

2000 : تن

پارچه پنبه پلی استر

پرپود پاكان

1785 : تن

پارچه استات پنبه

پرپود پاكان

10000 : تن

پارچه پنبه ویسكوز

پرپود پاكان

212 : تن

پارچه مخمل

پرپود پاكان

70000 : تن

پارچه نایلونی

پرپود پاكان

4450 : تن

پارچه پلی استر

پرپود پاكان

13000 : تن

پارچه رومبلی

پرپود پاكان

1800 : تن

روتختی آماده

پرپود پاكان

1050 : تن

پارچه نظافت و گردگیری

پرپود پاكان

10000 : تن

لوازم پارچه ای مورد نیاز آشپزخانه

پرپود پاكان

10500000 : مترمربع

روكش پارچه ای لوازم خانگی

پرپود پاكان

8200000 : مترمربع

حوله ساده

پرپود پاكان

11300000 : مترمربع

حوله لباسی

پرپود پاكان

400 : تن

هدبند حوله ای

پرپود پاكان

20000 : تن

والان و پرده دوخته شده

پرپود پاكان

26400 : تن

دستمال حوله ای منسوج

پرپود پاكان

300000 : تن

پد الكلی

پرپود پاكان

800000 : تن

محلول پاك كننده لاك ناخن

پرپود پاكان

100 : تن