سیدمحمد علی هاشمی نسب زواره
درباره شرکت

id : 1121
نام : سیدمحمد علی هاشمی نسب زواره
پروانه بهره برداری : 61218
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اردستان خیابان 5 نبش فرعی 5
آدرس دفتر مرکزی : خ خداپرست منزل شخصی

ریخته گری چدن

سیدمحمد علی هاشمی نسب زواره

18000000 : عدد