سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره
درباره شرکت

id : 1118
نام : سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره
پروانه بهره برداری : 11453
تلفن کارخانه : 3133372638
تلفن دفتر مرکزی : 3115372241
آدرس کارخانه : 3411 متری شمال غرب پلیس راه اردستان در امتداد جاده كاشان و در عمق 321 متری جنوب غرب جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : خ اردیبهشت پلاك 8112

شستشو و دانه بندی مصالح سنگی ساختمانی (شن،ماسه،بالاست)

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

5 : تن

روغن انتقال قدرت تصفیه مجدد

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

5 : تن

قیر 60/70

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

18000000 : عدد

روغن پایه تصفیه مجدد

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

10000000 : عدد

روغن دنده تصفیه مجدد

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

13000000 : عدد

تینرهای نیترو سلولزی (تینر فوری)

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

16000000 : عدد

تینر شستشو

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

18000000 : عدد

تینر روغنی (ساختمانی)

سید حسین بنی هاشمی طبائی زواره

16000000 : عدد