محمد نادری
درباره شرکت

id : 41997
نام : محمد نادری
پروانه بهره برداری : 27892
تلفن کارخانه : 21776-21411
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : اندیمشك خ شهید كرامت خدمات فنی نادری تلفن 81776-21
آدرس دفتر مرکزی : null

ماشین الات كاشت كشاورزی

محمد نادری

40000 : تن