محمد باقر اكبری
درباره شرکت

id : 751
نام : محمد باقر اكبری
پروانه بهره برداری : 5865
تلفن کارخانه : 4524227555
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خلخال - پارك صنعتی علی آباد جنب ماكارونی ایثارگران
آدرس دفتر مرکزی : خلخال - پارك صنعتی

كندوی عسل

محمد باقر اكبری

1000 : تن

درب پیش ساخته چوبی

محمد باقر اكبری

4500 : تن

كمدچوبی

محمد باقر اكبری

100 : تن