صنایع گوشتی خوزستان
درباره شرکت

id : 41815
نام : صنایع گوشتی خوزستان
پروانه بهره برداری : 36763
تلفن کارخانه : 2273171-73
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : سپیدار-سه راهی تپه - ناحیه صنعتی كارون
آدرس دفتر مرکزی : null

سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال

صنایع گوشتی خوزستان

900 : تن

كالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال

صنایع گوشتی خوزستان

1875 : تن

همبرگر

صنایع گوشتی خوزستان

2000 : دستگاه

كباب لقمه

صنایع گوشتی خوزستان

4000 : دستگاه

سویابرگر

صنایع گوشتی خوزستان

4000 : عدد

مرغ برگر

صنایع گوشتی خوزستان

8300 : عدد

پنیربرگر

صنایع گوشتی خوزستان

708 : تن

برگرگیاهی

صنایع گوشتی خوزستان

850 : تن