ایثارگران خلخال
درباره شرکت

id : 719
نام : ایثارگران خلخال
پروانه بهره برداری : 28257
تلفن کارخانه : 1452-4222368
تلفن دفتر مرکزی : 1452-4222368
آدرس کارخانه : خلخال - پارك صنعتی
آدرس دفتر مرکزی : خلخال - پارك صنعتی-

محصولات خبازی نان ماشینی

ایثارگران خلخال

80 : تن

محصولات اردی

ایثارگران خلخال

300 : تن

رشته غذایی

ایثارگران خلخال

387500 : متر مربع