آرمان تندرست مد
درباره شرکت

id : 41515
نام : آرمان تندرست مد
پروانه بهره برداری : 69842
تلفن کارخانه : 6134442667
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز سه واحد2
آدرس دفتر مرکزی : امانیه خیابان مدرس نبش خ منصفی پ 4 ساختمان خورشید تابنده طبقه 4 واحد 7

چراغ های سیالیتیك اتاق عمل

آرمان تندرست مد

100 : تن

دستگاه رادیولوژی فوتوفولوگرافی

آرمان تندرست مد

475 : تن

ماشین بیهوشی

آرمان تندرست مد

50 : تن

تخت الكتریكی اتاق عمل

آرمان تندرست مد

600 : دستگاه

تخت مكانیكی اتاق عمل

آرمان تندرست مد

300 : دستگاه