حافظعلی بابائی
درباره شرکت

id : 662
نام : حافظعلی بابائی
پروانه بهره برداری : 71119
تلفن کارخانه : 4532765117
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ،قطعه 117
آدرس دفتر مرکزی : خ شهید مطهری نبش كوچه اول

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

حافظعلی بابائی

5000 : دستگاه