خیام الكتریك
درباره شرکت

id : 39837
نام : خیام الكتریك
پروانه بهره برداری : 11566
تلفن کارخانه : 5143212111
تلفن دفتر مرکزی : 2122255133
آدرس کارخانه : نیشابور - بلوار رسالت
آدرس دفتر مرکزی : بلوار میرداماد - میدان مادر - برج بیژن - طبقه دهم لاك 11/1

بدنه فلزی تابلو برق

خیام الكتریك

9000 : تن

هواكش برقی خانگی

خیام الكتریك

2000000 : عدد

محافظ برقی لوازم برقی خانگی

خیام الكتریك

2550 : تن

پریز و دو شاخه خانگی

خیام الكتریك

1980 : تن

پریز و دو شاخه صنعتی

خیام الكتریك

2800000 : متر مربع

سرپیچ لامپ و استارتر

خیام الكتریك

30000 : دستگاه

كلید برق ساختمانی

خیام الكتریك

1500 : تن

كلید مینیاتوری بیشتر از 25 آمپر

خیام الكتریك

5000 : تن

كلید مینیاتوری كمتر از 25 آمپر

خیام الكتریك

5000 : تن

سیم رابط برق

خیام الكتریك

790 : تن

تابلو برق فشارضعیف (تا 1 كیلوولت)

خیام الكتریك

16800 : تن

تابلو كنتور برق

خیام الكتریك

160000 : تن

چند راهی برق

خیام الكتریك

90000 : تن

چراغ های تزیینی

خیام الكتریك

200 : تن

آژیر

خیام الكتریك

300 : تن

تنظیم كننده كمیت های جریان برق

خیام الكتریك

135 : تن