نگین صدف توس
درباره شرکت

id : 39558
نام : نگین صدف توس
پروانه بهره برداری : 11218
تلفن کارخانه : 5117658712
تلفن دفتر مرکزی : 5116641131
آدرس کارخانه : كوچه اول سمت راست نبش خیابان هشتم صنایع غذایی پرند
آدرس دفتر مرکزی : قاسم اباد شریعتی 26 خیابان اول سمت چپ پلاك 14

روغن خام سویا

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام آفتابگردان

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام بادام زمینی

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام پنبه دانه

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام كلزا

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام گلرنگ

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام پالم (RBD)

نگین صدف توس

600 : كیلوگرم

روغن خام نارگیل

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام زیتون(بكر)

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام هسته انگور

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام هسته انار

نگین صدف توس

300 : كیلوگرم

روغن خام كنجد

نگین صدف توس

350 : تن

روغن خام گردو

نگین صدف توس

72 : تن

روغن خام دانه كدو

نگین صدف توس

72 : تن

روغن خام فندق

نگین صدف توس

10 : تن

روغن خام سیاه دانه

نگین صدف توس

30 : تن